STRONA GŁÓWNA

„Dobro chorego jest najwyższym prawem”
                                                          Hipokrates
E-REJESTRACJA


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy

zatrudni sprzątaczkę w pełnym wymiarze godzin.

Oferty prosimy składać w kadrach SPZOZ w Siennicy, ul. Akacjowa 2a do dnia 30.03.2018 r. do godziny 12.00.

Pragniemy przybliżyć Państwu obraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy i zaprosić do korzystania z szerokiego wachlarza świadczeń zdrowotnych oferowanych przez naszą Przychodnię.

Jesteśmy przekonani, że w każdej sytuacji ratowania życia i zdrowia potrzebujący tego pacjenci otrzymają w naszej Przychodni odpowiednią i profesjonalną pomoc medyczną.


Dokumeny do pobrania :

Wirówka Laboratoryjna

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


PONIŻEJ 30.000 EURO


(art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Przetargu nie dotyczą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych


na dostawę aparatu ultrasonograficznego dla

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIENNICY


Załącznik do zamówienia : Ogłoszenie USG
logos-1 (47 kB)