Informujemy, iż najbliższą placówką udzielającą świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37 Tel. 519 078 905 oraz 501 544 185 Świadczenia nocnej i świątecznej pomocy są udzielane w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 następnego dnia oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.