Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

Pliki do pobrania: