Z ogromną przyjemnością informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy pozytywnie przeszedł audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/IEC 27001:2013 w następującym zakresie:

  • Świadczenie usług medycznych obejmujących POZ,
  • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie położnictwa i ginekologii,
  • lecznictwo stomatologiczne,
  • diagnostykę laboratoryjną,
  • profilaktykę i promocję zdrowia.

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 jest międzynarodową norma w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ta określa zasady dostępu do informacji i sposoby ochrony utraty danych. Oznacza to że informacje są dostępne tylko dla osób uprawnionych do ich dostępu, a także zagwarantowana jest dokładność i kompletność informacji, oraz metoda ich przetwarzania.

certyfikat27001