Інформаційні листівки для біженців з України (Informatsiyni lystivky dlya bizhentsiv z Ukrayiny)

Plakat_Prawa_Pacjenta_-Dokument_A3_

Інформаційний листок про права пацієнтів (Informatsiynyy lystok pro prava patsiyentiv)

Як скористатися з державної медичної допомоги в Польщі (Yak skorystatysya z derzhavnoyi medychnoyi dopomohy v Polʹshchi)