Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Zakup, transport, montaż oraz podłączenie agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy, ul. Akacjowa 2a”.